tula ng pag_ibig

PAG-IBIG: isang bahaghari

ni Marvin Ric Mendoza

 

Kung ang pag-ibig ta’y isang bahaghari,

ako ang maputing ulap na napili;

ang araw ay ikaw na siyang may-ari

ng mayamang kulay na bumibighani

 

Mapugto man ito kung saka-sakali

at luhang manlaglag sa dakong tanghali.

Pagtatakipsilim, o mutya kong tangi,

muling magdurugtong ang napugtong tali.

Advertisements

TULA NG PAG_IBIG

PAG-IBIG!     PAG-IBIG!

ni Marvin Ric Mendoza

 

Pag-ibig…paanong malilimot kita?

Ikaw ay gunitang pagkaganda-ganda;

kung ipinid ko man ang luhaang mata,

sa mahapding puso’y pipitlag-pitlag ka!

 

Bagwis ka ng isang gunitang matamis,

papaga-pagaspas sa pinto ng dibdib;

hihimig-himig ka at kinakalabit

ang bagting ng pusong ibig nang mapatid!

 

Nang mapatamis ka’y ininom kong lahat

sa saro ng buhay ang lamang kamandag;

walang kailangang puso ko’y mawasak

sapagkat sa luha’y lalo kang didilag!