tula ng pag_ibig

PAG-IBIG: isang bahaghari

ni Marvin Ric Mendoza

 

Kung ang pag-ibig ta’y isang bahaghari,

ako ang maputing ulap na napili;

ang araw ay ikaw na siyang may-ari

ng mayamang kulay na bumibighani

 

Mapugto man ito kung saka-sakali

at luhang manlaglag sa dakong tanghali.

Pagtatakipsilim, o mutya kong tangi,

muling magdurugtong ang napugtong tali.

Advertisements

TULA NG PAG_IBIG

PAG-IBIG!     PAG-IBIG!

ni Marvin Ric Mendoza

 

Pag-ibig…paanong malilimot kita?

Ikaw ay gunitang pagkaganda-ganda;

kung ipinid ko man ang luhaang mata,

sa mahapding puso’y pipitlag-pitlag ka!

 

Bagwis ka ng isang gunitang matamis,

papaga-pagaspas sa pinto ng dibdib;

hihimig-himig ka at kinakalabit

ang bagting ng pusong ibig nang mapatid!

 

Nang mapatamis ka’y ininom kong lahat

sa saro ng buhay ang lamang kamandag;

walang kailangang puso ko’y mawasak

sapagkat sa luha’y lalo kang didilag!

 

ibulong mo sa hangin mahal!

Ibulong mo sa hangin o aking mahal
ang yong sinasamo sa ating maykapal
saka kung matupad ay iyong itanghal
at pasalamatan ang kaylaking tagumpay.

Sa iyong pagbulong tiyakin mo lamang
kung saan patungo ang hanging hahagkan
sapagkat kung hindi, may pagsisisihan
ang ‘yong pusong maliligaw na tuluyan.

Ibulong mo sa hangi’t ulit-ulitin
ang ‘yong kahilingang ninanais kamtin
saka kung matupad at iyong maangkin
pag-ibig ko naman ang iyong hilingin.